Para Cide ยาป้องกัน และกำจัดปรสิตเกาะบนตัวปลา

฿550.00

รายละเอียดเพิ่มเติม

หากพบว่าปลาของท่านมีอาการเหล่านี้ อาจมาจากมีปรสิตเกาะบนตัวปลา

 • ปลาแฉลบ
 • ปลากระโดด

[วิธีใช้]

 • ตวงด้วยตราชั่งแบบละเอียด 1 g หรือ 1 ml ต่อปริมาตรน้ำในบ่อเลี้ยง 1,000 ลิตร หรือ 1 ตัน
 • นำใส่ขวดเปล่าแล้วใส่น้ำเพื่อลดความเข้มข้น ตัวอย่างเช่น Para Cide 1 ml ละลายน้ำ 1 ลิตร
 • เทใส่ในช่องกรองบ่อปลา โดยแบ่งใส่ทีละน้อย ๆ ระยะเวลาห่างกันอย่างน้อย 30 นาที
 • เมื่อครบ 24 ชั่วโมงให้เปลี่ยนน้ำ 20%
 • ใส่ยาวันแรกแล้วเว้น 2 วัน (ใส่วันที่ 1-4-7 ที่ปลาเริ่มกักโรคหรือรักษา)

[คำแนะนำ]

 • หลีกเลี่ยงการใส่โดยไม่ละลายน้ำก่อน
 • หลีกเลี่ยงการใส่โดนตัวปลา
 • ใส่บริเวณที่มีออกซีเจนเยอะ ๆ หรือในช่องกรอง เพื่อลดการสัมผัสโดยตรงกับตัวปลา
 • ไม่ควรใช้เกินปริมาณที่แนะนำ

[ข้อมูลเพิ่มเติม]

 • สามารถใช้ร่วมกับเกลือสำหรับสัตว์น้ำได้
 • ปริมาณ 1 cc = 1 ml = 1 g
 • ปริมาตรน้ำในบ่อคิดรวมปริมาณน้ำในกรอง
 • คำนวณปริมาตรน้ำบ่อปลา 4 เหลี่ยม [ความกว้างบ่อ (m) x ความยาวบ่อ (m) x ความสูงระดับน้ำ (m)] จะได้ปริมาณหน่วยเป็นตัน
 • คำนวณปริมาตรน้ำบ่อปลา ทรงกระบอก, ทรงกลม [3.14 x ความกว้างบ่อ/2 (m) x ความกว้างบ่อ/2 (m) x ความสูงระดับน้ำ (m)] จะได้ปริมาณหน่วยเป็นตัน
ล้างค่า
LINE LOGO SVG แชท

รายละเอียดเพิ่มเติม

หากพบว่าปลาของท่านมีอาการเหล่านี้ อาจมาจากมีปรสิตเกาะบนตัวปลา

 • ปลาแฉลบ
 • ปลากระโดด

[วิธีใช้]

 • ตวงด้วยตราชั่งแบบละเอียด 1 g หรือ 1 ml ต่อปริมาตรน้ำในบ่อเลี้ยง 1,000 ลิตร หรือ 1 ตัน
 • นำใส่ขวดเปล่าแล้วใส่น้ำเพื่อลดความเข้มข้น ตัวอย่างเช่น Para Cide 1 ml ละลายน้ำ 1 ลิตร
 • เทใส่ในช่องกรองบ่อปลา โดยแบ่งใส่ทีละน้อย ๆ ระยะเวลาห่างกันอย่างน้อย 30 นาที
 • เมื่อครบ 24 ชั่วโมงให้เปลี่ยนน้ำ 20%
 • ใส่ยาวันแรกแล้วเว้น 2 วัน (ใส่วันที่ 1-4-7 ที่ปลาเริ่มกักโรคหรือรักษา)

[คำแนะนำ]

 • หลีกเลี่ยงการใส่โดยไม่ละลายน้ำก่อน
 • หลีกเลี่ยงการใส่โดนตัวปลา
 • ใส่บริเวณที่มีออกซีเจนเยอะ ๆ หรือในช่องกรอง เพื่อลดการสัมผัสโดยตรงกับตัวปลา
 • ไม่ควรใช้เกินปริมาณที่แนะนำ

[ข้อมูลเพิ่มเติม]

 • สามารถใช้ร่วมกับเกลือสำหรับสัตว์น้ำได้
 • ปริมาณ 1 cc = 1 ml = 1 g
 • ปริมาตรน้ำในบ่อคิดรวมปริมาณน้ำในกรอง
 • คำนวณปริมาตรน้ำบ่อปลา 4 เหลี่ยม [ความกว้างบ่อ (m) x ความยาวบ่อ (m) x ความสูงระดับน้ำ (m)] จะได้ปริมาณหน่วยเป็นตัน
 • คำนวณปริมาตรน้ำบ่อปลา ทรงกระบอก, ทรงกลม [3.14 x ความกว้างบ่อ/2 (m) x ความกว้างบ่อ/2 (m) x ความสูงระดับน้ำ (m)] จะได้ปริมาณหน่วยเป็นตัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Package

100 ml

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: