Showa Sanshoku @Dainichi Koi Farm

ราคาเปิดประมูล: ฿100,000.00

Variety: Showa Sanshoku

Breeder: Dainichi Koi Farm

Size: 68cm

Gender: Male

Born: 2020

Certificate: Super Monster Bloodline

Recommend ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Award: N/A

Start price: 100,000THB

Note: Import Nisai From Dainichi Auction Event

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายการประมูลแบบปกติ ผู้ให้ราคาสูงสุดในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าเป็นผู้ชนะประมูล

วันและเวลาปิดประมูล: 03/09/2023 8:00 PM (UTC +07:00)

No Bids

หมวดหมู่: