Shiro Utsuri @Okawa Nishikigoi Center

ราคาเปิดประมูล: ฿8,000.00

Variety: Shiro Utsuri

Breeder: Okawa Nishikigoi Center

Size: 49cm

Gender: Female

Born: 2021

Certificate: Yes

Recommend ⭐️⭐️⭐️⭐️

Award: N/A

Start Price: 8,000THB

Note: Good Potential for Future

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายการประมูลแบบปกติ ผู้ให้ราคาสูงสุดในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าเป็นผู้ชนะประมูล

วันและเวลาปิดประมูล: 16/07/2023 8:00 PM (UTC +07:00)

No Bids

หมวดหมู่: