Golden Corn @Taniguchi Koi Farm

ราคาเปิดประมูล: ฿18,000.00

Breeder: Taniguchi koi farm

Size: 58cm

Gender: Male

Born: 2021

Certificate: X

Recommend ⭐️⭐️⭐️⭐️

Award: N/A

Start Price: 18,000THB

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายการประมูลแบบปกติ ผู้ให้ราคาสูงสุดในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าเป็นผู้ชนะประมูล

วันและเวลาปิดประมูล: 30/07/2023 8:10 PM (UTC +07:00)

No Bids

หมวดหมู่: