Ginrin Shiro @Okawa Nishikigoi Center

ราคาเปิดประมูล: ฿15,000.00

Breeder: Okawa nishikigoi center

Size: 45cm

Gender: Male

Born: 2021

Certificate: Yes

Recommend ⭐️⭐️⭐️⭐️

Award: N/A

Start Price: 15,000THB

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายการประมูลแบบปกติ ผู้ให้ราคาสูงสุดในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าเป็นผู้ชนะประมูล

วันและเวลาปิดประมูล: 30/07/2023 8:15 PM (UTC +07:00)

No Bids

หมวดหมู่: