#039 Kohaku

ราคาเปิดประมูล: ฿15,000.00

สายพันธุ์ : Kohaku

อายุ : 1 ปี

เพศ : Unknown

รางวัลที่ได้รับ : 🏆 Kokugkyo Prize 20 BU

ไซซ์ : 21 cm

ฟาร์ม : Takigawa Koi Farm

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายการประมูลแบบปกติ ผู้ให้ราคาสูงสุดในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าเป็นผู้ชนะประมูล

วันและเวลาปิดประมูล: 21/04/2024 6:45 PM (UTC +07:00)

No Bids

หมวดหมู่: