#031 Tancho Kohaku

ราคาเปิดประมูล: ฿1,000.00

สายพันธุ์ : Tancho Kohaku

อายุ : 1 ปี

เพศ : Unknown

ไซซ์ : 17 cm

ฟาร์ม : Takigawa Koi Farm

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายการประมูลแบบปกติ ผู้ให้ราคาสูงสุดในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าเป็นผู้ชนะประมูล

วันและเวลาปิดประมูล: 21/04/2024 6:10 PM (UTC +07:00)

No Bids

หมวดหมู่: