#030 Doitsu Taisho Sanshoku

ราคาเปิดประมูล: ฿3,000.00

สายพันธุ์ : Doitsu Sanke

อายุ : 1 ปี

เพศ : Unknown

ไซซ์ : 21 cm

ฟาร์ม : Takigawa Koi Farm

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายการประมูลแบบปกติ ผู้ให้ราคาสูงสุดในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าเป็นผู้ชนะประมูล

วันและเวลาปิดประมูล: 21/04/2024 6:05 PM (UTC +07:00)

หมวดหมู่: