#029 Showa Sanshoku

ราคาเปิดประมูล: ฿1,000.00

สายพันธุ์ : Showa

อายุ : 1 ปี

เพศ : Unknown

ไซซ์ : 21 cm

ฟาร์ม : Takigawa Koi Farm

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายการประมูลแบบปกติ ผู้ให้ราคาสูงสุดในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าเป็นผู้ชนะประมูล

วันและเวลาปิดประมูล: 21/04/2024 6:00 PM (UTC +07:00)

หมวดหมู่: