fbpx

Winner Taisho Sanshoku 45 Bu

Winner Taisho Sanshoku 45 Bu

Owner: Koikoito Fish Farm
Variety: Taisho Sanshoku
Breeder: Tamaura Koi Farm
Handler: TKDC