fbpx

Winner TAISHO SANSHOKU 20 BU

Winner TAISHO SANSHOKU 20 BU

Owner: Koikoito
Variety: Taicho Sanshoku
Bleeder: Takikawa Koi Farm
Dealer & Handler: Koikoito & Supreme Koi Farm