fbpx

Winner Showa Sanshoku 45 BU 🥇

Winner Showa Sanshoku 45 BU 🥇

Owner: Koikoito & Benchapon Benchawan
Variety: Showa Sanshoku
Bleeder: Sekiguchi Koi Farm
Dealer & Handler: Supreme Koi Farm & Koikichi Fish Farm