fbpx

Winner Male Showa 55 BU 🏆

Winner Male Showa 55 BU

Owner: Koikoito
Variety: Showa Sanshoku (Kindai)
Bleeder: Sekiguchi Koi Farm
Dealer & Handler: Koikoito