fbpx

1st Runner up Taisho Sanshoku 35 Bu

1st Runner up Taisho Sanshoku 35 Bu

Owner: Mr. Parthompong Aussarattanapong
Variety: Taisho Sanshoku
Breeder: Sakai Fish Farm
Handler: KoiKoiTo Fish Farm