1st Runner Up Ginrin A 45 BU 🥇

1st Runner Up Ginrin A 45 BU 🥇

Owner: Koikoito & Benchapon Benchawan
Variety: Ginrin Kohaku
Bleeder: Momotaro Koi Farm
Dealer & Handler: Supreme Koi Farm & Koikoito